de l'ahir només recordo
vestigis d'un passat
evocat als ranvespres.

*
4 Komentar untuk "de l'ahir..."

Els ranvespres (jo sempre els anomene capvespres)i la tardos sempre ens retornen moments del passat. I la melangia s'encarrega de fer-nos caure en un estat anímic que inspira molts textos literaris. No s'hauria d'acabar, ara bé per a mi la mmillor estació és l'estiu.

Si entres a la pàgina d'Helena, veuràs un altre Haiku teu comentat. Ultimaments ets el protagonista de la xarxa ( es broma, supose/o que ja t'hauràs adonat, vull dir él que cacabe de dir, el comentari de l'haiku no és cap broma)

ranvespre és una paraula antiga gairebé en desús, de fet normalment es sol dir capvespre.