Com les il·lusions
la neu se'n va de pressa.
La d'avui s'ha fos.
.
0 Komentar untuk "Neu"