La vida sol ser,
en gran part dels casos,
tot el que no hem fet.

*
.
Una lluita
diaria i constant.
Que no t'hi guanye!

1 Komentar untuk "LA VIDA"

Una lluita
diaria i constant.
Que no t'hi guanye!