De l'argila venim
i a la terra tornem,
per sempre més.

*
.
1 Komentar untuk "DE L'ARGILA"

Som pols, amic.

Petó,

Andri