Els mots del poema
que encara no he escrit,
esperen en silenci.

*
.
Als fulls en blanc,
formiguetes al paper
conten secrets.

Joana

*
1 Komentar untuk "els mots..."

Als fulls en blanc,
formiguetes al paper
conten secrets.