Enllà del refugi,
la tarda s'esdevé
freda i tranquil·la.

*

2 Komentar untuk "enllà del refugi..."

Els refugis sempre ens dones tran quil·litat i a més allí trobem la protecció que de vegades no existeix més enllà, però de vegades cal sortir-ne i descobrir tot un nou món i una nova amalgama de colors.
Molt bonic

sovint però saps que en abandonar el refugi, fora hi ha un ambient hostil.