Transcorre el temps,
enmig de l'evidència.
Desert de miratges.

*
Ràfegues de vent
enderroquen miratges,
tan lleus com el temps.


*
5 Komentar untuk "miratges"

Ràfegues de vent
enderroquen miratges,
ten lleus com el temps.

hi ha que veure com quadres els haikus, supos que és questió de pràctica.

Tu m'has ensenyat!!! Jo no en feia fins que vaig descobrir aquest llogaret teu, he,he.

com succeix sovint, l'alumna ha superat al professor, a mi encara em costa quadrar-los.

no sempre cal fer-los exactes!!! Els teus són genials quadrats i per quadrar.