Em recordo de petit
anant a buscar el pa,
la torna mai arribava.

*

2 Komentar untuk "Em recordo..."

Els recors sempre són molt agradables i ens ajuden a tirar endavant en el nostre estressant i frenètic dia a dia.

Gràcies i abraçades pasquëres.

és que la torna era molt bona, i a més a més a primera hora del matí abans d'esmorzar, abellia cruspir-se-la.