S'ha de dir què
les paraules no són
mai objectives.

*
.
2 Komentar untuk "s'ha de dir. . ."

D'entre totes,
"estimar", la més gran,
i més vetada.

o repetida innecessàriament. O dita sense ser sentida.