S'obren les flors
al sol de l'estiu,
s'incendia l'aire.

*
2 Komentar untuk "s'obren les flors..."

L'esclat de la flor és una metàfora que dona per a múltiples interpretacions, a més de la seua bellesa natural.

cal que neixin flors a cada instant....