Què és l'incertesa
sinó aquella certesa
que no acceptem?.

*