Vaig per la vida
immers en tots els dubtes
que em sotgen.

*