.Se'n va la tardor,
a penes queden ocells
arbres sense fulles.


*
.
2 Komentar untuk "SE'N VA LA TARDOR."

Sense fulles els ucells no es podan ocultar o protegir...

per aixó molts emigren i altres es guareixen sota les teulades.