Els anys prou passen
debades per a ningu,
més del que sembla.

*