I un neix i mor
i enmig dels dos processos
tota una vida.

*
2 Komentar untuk "i un..."

Malauradament,
una vida racional
absent de passió.

Segons Marc Aureli les passions no són res més que desviacions de la nostra pròpia naturalesa racional. Quina saviessa més desnaturalitzada no? Per què no poden cohabitar totes dues dintre d’una mateixa llar? Tan difícil seria. Els grans filòsofs han sentenciat grans veritats i dogmes universals. A veure qui els contradiu!!!

Marc Aureli era un descregut escèptic, com la majoria dels fiòsofs, no sempre sel's hi ha fer cas, són humans i també erren en les seves sentencies.