I em deia que tot
ja s'havia acabat. 
La tarda enfollía.

*

I aterrada
espere sortejar
millor destí.

Joana


*
1 Komentar untuk "I EM DEIA ...."

I aterrada
espere sortejar
millor destí.